Річний звіт керівника підприємства

ЗВІТ

про результати виконання програм розвитку державного підприємства «Національний цирк України» на один та п’ять років

 1. Оприлюднити інформацію про діяльність Національного цирку України як державного унітарного підприємства на власній веб-сторінці, або на офіційному веб-сайті Міністерства культури України: цілі діяльності державного унітарного підприємства та стан їх досягнення; квартальна, річна фінансова звітність підприємства за останні три роки; аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності за останні три роки; статут підприємства у чинній редакції; біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника підприємства (в межах законодавства про захист персональних даних); річний звіт керівника підприємства; структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства; опис істотних передбачуваних факторів ризику та управління такими ризиками.

Відповідну інформацію розміщено на офіційному сайті ДП «Національний цирк України» (див. додаток до цього звіту).

Відомості про договори, учасником яких є Національний цирк України (відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»).

Відповідна інформація у встановленому порядку розміщується на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, а також в електронній системі публічних закупівель України ProZorro.

Інформація про операції та зобов’язання Національного цирку України з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями та суб’єктами приватного партнерства.

Відповідна інформація у встановленому порядку розміщується на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, а також в електронній системі публічних закупівель України ProZorro.

 2. Провести інвентаризацію основної документаційної бази підприємства: Статут, Фінансовий план, Колективний договір, Правила внутрішнього трудового розпорядку, тощо

Здійснено відповідний аналіз документаційної бази за результатами якого розроблено та затверджено в установленому нову редакцію Статуту ДП «Національний цирк України».

Здійснюється робота стосовно розроблення та затвердження в установленому порядку нової редакції Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом ДП «Національний цирк України», правил внутрішнього трудового розпорядку. Фінансовий план підприємства складається, затверджується та коригується в установленому порядку.

3. Вирішити питання обліку права постійного користування земельними ділянками, на яких розташований Національний цирк України.

Право постійного користування на чотири земельні ділянки, на яких розташовані будівлі ДП «Національний цирк України», отримане, про що є витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Адреса розташування Стан оформлення права користування (власності) земельної ділянки Площа (кв. м) Кадастро-вий номер, реєстраційний номер об’єкта нерухомо-го майна Реквізити правовстановлюю-чого документа (серія та номер документа, дата його видачі), назва та відомості про орган, що здійснив видачу правовстановлюю-чого документа Примітка*
м. Київ, пл. Перемоги 2 Отримане свідоцтво на право постійного користування 8440 8000000000:88: 219:0001
581459380000
Витяг з Держреєстру № 35316012
04.03.2015
Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві
Будівля Національ-ного цирку України заг. площа 14655,2 кв.м
м. Київ, пл. Перемоги 2 Отримане свідоцтво на право постійного користування 12 8000000000:88: 219:0012
581410180000
Витяг з Держреєстру № 34798877
12.03.2015
Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві
Вентиляційна шахта будівлі Національ-ного цирку України 12 кв.м
м. Київ, пл. Перемоги 2 Отримане свідоцтво на право постійного користування 12 8000000000:88: 219:0013
58144480000
Витяг з Держреєстру № 34790547
12.03.2015
Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві
Вентиляційна шахта будівлі Національ-ного цирку України 12 кв.м
м. Київ, вул. Дмитрів-ська, 27 Отримане свідоцтво на право постійного користування 649 8000000000:88: 146:0016
581473580000
Витяг з Держреєстру № 35086157
18.03.2015
Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві
Будівля готелю «Будинок артистів цирку» заг. площа 3465,7 кв.м

4. Провести невідкладні заходи погашення дебіторської заборгованості в повному обсязі.

Здійснені заходи щодо погашення дебіторської заборгованості призвели до її зменшення з травня 2019 року по липень 2020 року на 942163,58 гривень. Претензійно-позовна робота з подальшого погашення дебіторської заборгованості здійснюється на постійній основі.

5. Забезпечити невідкладне виправлення показників фінансової звітності в частині переоцінки (дооцінки) основних засобів (будівель) за 2018 рік.

За результатами відповідної перевірки встановлено, що показники звітності за 2018 рік в частині переоцінки основних засобів виправлення не потребують.

6. Провести аналіз Фінансового плану державного підприємства «Національний цирк України». Забезпечити пропорційне зростання протягом 2019-2020 років як доходів, так і видатків.

Аналіз виконання фінансового плану підприємства здійснюється на постійній основі відповідальними працівниками планово-економічного відділу і бухгалтерії.

Протягом травня – грудня 2019 року було забезпечене пропорційне зростання доходів та видатків на 34229,3 тис. гривень.

У зв’язку з  заходами, пов’язаними з карантином та протидією поширення вірусу «COVID-19», встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 (зі змінами), ДП «Національний цирк України» з 13.03.2020 не здійснює показу вистав і не одержує основних доходів. Відповідно прогноз стосовно виконання у 2020 році Фінансового плану є песимістичним. Враховуючи наведене, ДП «Національний цирк України» листом від 06.05.2020 р. № 153 подавало до Міністерства культури та інформаційної політики пропозиції стосовно коригування основних фінансових та натуральних показників, які, на жаль, поки що не враховані.

7. Підготувати пропозиції до проекту бюджету 2020 року та подати до Міністерства культури України (надати інформацію щодо поданих пропозицій стосовно проекту бюджету).

Виконано, пропозиції до проекту бюджету на 2020 рік подано листом від 05.09.2019 № 304.

Пропозиції до проєкту бюджету на 2021 рік будуть подані в установленому порядку у серпні 2020 року.

8. Забезпечити виконання використання капітальних призначень на поточний рік в повному обсязі.

У 2019 році капітальні призначення використано у повному обсязі на суму 11261523,16 гривень (з них 10191074,6 гривень – кошти Державного бюджету) на:

 • ремонт реставраційний приміщень глядацьких фойє, коридорів та гардеробних першого поверху в будівлі ДП «Національний цирк України;
 • капітальний ремонт з заміни віконних блоків у готелі «Будинок артистів цирку» за адресою: вул. Дмитрівська, 27 у м. Києві;
 • розробка науково-проектної документації «Реставрація касового залу (проектні роботи) в будівлі ДП «Національний цирк України»;
 • придбання постановочного світлового обладнання манежу ДП «Національний цирк України»;
 • придбання звукового обладнання для ДП «Національний цирк України» вартістю;
 • розроблення проектної документації на стадії «Робочий проект» по об`єкту: «Ремонт (реставраційний) приміщень будівлі ДП «Національний цирк України»;
 • розроблення історико-архітектурної довідки по об’єкту за адресою: м. Київ, Площа Перемоги, 2;
 • виготовлення та отримання облікового паспорту по об’єкту за адресою: м. Київ,  Площа Перемоги, 2;
 • заміна пожежного гідранту та запірної арматури на зовнішній мережі холодного водопостачання;
 • технічне обстеження та паспортизація будівлі ДП «Національний цирк України»;
 • монтаж системи підігріву жолобів та водостічних труб (антикригова система) покрівлі будівлі ДП «Національний цирк України».

9. Визначити перелік першочергових ремонтних робіт (як поточних, так і капітальних) по відтворенню майнового комплексу пам’ятки архітектури та культури «Національний цирк України».

Перелік першочергових робіт складається з:

 • реставрації даху та водопровідної системи покрівлі будівлі ДП «Національний цирк України» орієнтовною вартістю 43251636,00 грн.;
 • ремонту реставраційний касового залу будівлі ДП «Національний цирк України» орієнтовною вартістю 8903736,00 грн.;
 • проектування та монтажу систем вентиляції та кондиціювання повітря глядацького залу та приміщень утримання тварин у будівлі ДП «Національний цирк України» орієнтовною вартістю 35000000,00 грн.;
 • ремонту двох балконів на внутрішньому подвір’ї;
 • ремонту на третьому поверсі, де розміщено гримерні кімнати та репетиційний манеж;
 • інших невеликих ремонтних робіт.

10. Провести інвентаризацію ефективності використання загальних площ будівель.

Здійснено інвентаризацію приміщень будівлі ДП «Національний цирк України», загальна площа якої складає 14655,2 м2, описано їх, розподілено за відповідними категоріями, визначено ті приміщення, які можливо більш ефективно використовувати в роботі підприємства. Зокрема розірвано договірні стосунки з деякими орендарями, що дало змогу вивільнити приміщення, в яких відбуваються наради з трудовим колективом, переговори, ділові зустрічі тощо.

Відбувається переговорний процес з іншими орендарями щодо оптимізації кількості та розміру орендованих ними приміщень.

Завершується робота з звільнення приміщень від сміття, майна, що необліковане і непридатне до використання.

11. Провести заходи щодо оптимізації організаційної структури Національного цирку України.

Організаційна структура ДП «Національний цирк України» була дисгармонійною – простежувався суттєвий дисбаланс між фактичним її станом і потребами, викликаними внутрішніми і зовнішніми чинниками. Зазначене позначалося на ефективності роботи працівників та результатах їх діяльності. Зокрема організаційна структура підприємства містила помітну кількість структурних підрозділів, функції яких або збігалися, або були спорідненими.

Протягом року здійснювалися поступові зміни в організаційній структурі і, відповідно, штатному розписі підприємства в межах встановленої чисельності:

 • створено відділ експлуатації будівель до функцій якого увійдуть нагляд за технічним станом будівель та інженерних мереж, поточний ремонт приміщень і комунікацій, участь у створенні та ремонті декорацій для циркових вистав;
 • підсилено господарську складову, а також оптимізовано функціонування господарського відділу шляхом приєднання до нього відділу матеріально-технічного забезпечення, центрального складу та відділу транспорту;
 • з метою оптимізації складу артистичного персоналу посади артистів цирку у штатному розписі розміщено не за атракціонами та номерами, а за категоріями та видами;
 • з метою виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» та у зв’язку з великою кількістю тендерних процедур, які здійснюються протягом року, у складі планово-економічного відділу утворено дві посади. Обіймаючи їх працівники виконуватимуть функції уповноважених осіб з публічних закупівель;
 • з метою підсилення творчої складової діяльності підприємства утворено посаду головного режисера.

Робота з оптимізації організаційної структури ДП «Національний цирк України» продовжуватиметься.

Крім зазначеного вище на підприємстві встановлено розподіл обов’язків між генеральним директором ДП «Національний цирк України», заступниками генерального директора та головним режисером, а також взаємозамінність між ними на період відпустки, хвороби, відрядження або в інших випадках неможливості виконання посадових обов’язків.

12. Розробити пропозиції щодо вдосконалення репертуарної політики з урахуванням динаміки ціноутворення та частотності показу програм (вистав) з метою залучення максимального соціального представництва глядацької аудиторії.

Наказом ДП «Національний цирк України» від 26.06.2020 № 47 затверджено нові розцінки на квитки на вистави з вересня 2020 року з аншлаговим збором 401810 гривень. Рішення про зменшення ціни на квитки пов’язане з зниженням купівельної спроможності населення за карантинний період, прагненням залучити до відвідування циркових вистав більш широкі верстви населення.

Розробляються заходи стосовно збільшення кількості вистав, що будуть демонструватися протягом тижня, урізноманітнення репертуару підприємства шляхом одночасного створення кількох програм для розширення глядацької аудиторії.

13. Розробити детальний план дій з залученням державного сектору та громадськості по збереженню мистецьких номерів з тваринами в українській цирковій галузі.

ДП «Національний цирк України» взяло участь в розробленні проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній діяльності», яким, зокрема, передбачено заборону використання в цирках диких тварин. Таким чином, у разі прийняття цього закону, в українських цирках буде дозволено використовувати свійських тварин.

Генеральний директор

ДП «Національний цирк України»                      Владислав Корнієнко