Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства

Відповідно до контракту, укладеного між Міністерством культури України та Владиславом Корнієнком, призначеним на посаду генерального директора ДП «Національний цирк України» за результатами проведеного конкурсу, керівникові за виконання обов’язків, передбачених зазначеним контрактом, встановлюється місячний посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці (31576 гривень), а також доплати та надбавки відповідно до законодавства.
За умови виконання зобов’язань, визначених контрактом, керівнику встановлюється:

 • в межах фонду оплати праці загального фонду бюджету Підприємства та фактично відпрацьованого часу надбавка за виконання особливо важливої роботи у розмірі, що не перевищує 50% посадового окладу;
 • за рахунок спеціального фонду бюджету Підприємства та фактично відпрацьованого часу надбавка за складність, напруженість у роботі у розмірі, що не перевищує 50% посадового окладу;
 • надбавка за почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» у розмірі 20% посадового окладу;
 • доплата за науковий ступінь доктора наук у граничному розмірі 25% посадового окладу.

Керівнику нараховується премія за:

 • перевиконання норм кількості вистав або виступів (концертів);
 • перевиконання норми щодо кількості глядачів, що відвідали вистави або виступи (концерти);
 • відсутність заборгованості з комунальних платежів;
 • своєчасну сплату податків до бюджету та внесків до державних цільових фондів, включаючи внески до Пенсійного фонду України;
 • відсутність порушень за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період або за попередні періоди, але не більше ніж за один рік, що передує звітному періоду;
 • відсутність дисциплінарного стягнення у звітному періоді;
 • відсутність нещасного випадку з вини підприємства;
 • відсутність збитку за підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному періоді;
 • відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Премія Керівнику знижується на:

 • 20 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання одного з наступних показників: норм кількості вистав або виступів (концертів); норми щодо кількості глядачів, що відвідали вистави або виступи (концерти); наявність заборгованості з комунальних платежів; несвоєчасно сплачено податки до бюджету та внески до державних цільових фондів, включаючи внески до Пенсійного фонду України; наявність порушень за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період або за попередні періоди, але не більше ніж за один рік, що передує звітному періоду;
 • 40 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання двох з наступних показників: норм кількості вистав або виступів (концертів); норми щодо кількості глядачів, що відвідали вистави або виступи (концерти); наявність заборгованості з комунальних платежів; несвоєчасно сплачено податки до бюджету та внески до державних цільових фондів, включаючи внески до Пенсійного фонду України; наявність порушень за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період або за попередні періоди, але не більше ніж за один рік, що передує звітному періоду;
 • 60 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання трьох з наступних показників: норм кількості вистав або виступів (концертів); норми щодо кількості глядачів, що відвідали вистави або виступи (концерти); наявність заборгованості з комунальних платежів; несвоєчасно сплачено податки до бюджету та внески до державних цільових фондів, включаючи внески до Пенсійного фонду України; наявність порушень за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період або за попередні періоди, але не більше ніж за один рік, що передує звітному періоду.

Премія не нараховується у разі:

 • невиконання будь-яких чотирьох таких показників: норм кількості вистав або виступів (концертів); норми щодо кількості глядачів, що відвідали вистави або виступи (концерти); наявність заборгованості з комунальних платежів; несвоєчасно сплачено податки до бюджету та внески до державних цільових фондів, включаючи внески до Пенсійного фонду України; наявність порушень за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період або за попередні періоди, але не більше ніж за один рік, що передує звітному періоду;
 • невиконання одного з таких показників: наявність дисциплінарного стягнення у звітному періоді; наявність нещасного випадку з вини підприємства; наявність збитку за підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному періоді; наявність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Розмір премії керівника за квартал та за рік визначається відповідно до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України, затверджених наказом Міністерства культури України від 13.07.2016 року № 538.